Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica” w Dąbrowie Dolnej zostało zarejestrowane w grudniu 2004r, a formalnie działalność rozpoczęło 1 marca 2005. Tworzy je grupa ludzi z różnych środowisk współpracujących ze sobą od kilku lat. W dorobku tego zespołu jest wiele przedsięwzięć takich jak: festiwal teatralny Drogi Teatru, Sobótki na Wiączce, koncerty, wernisaże, spektakle, organizacja Międzynarodowej Konferencji Agroturystycznej, Festiwal Twórczości Prawdziwej w Starych Tarnowicach, spotkania artystów w Nowicy, imprezy promujące Region Świętokrzyski w Warszawie , w Brukseli i wiele innych.

Celem Stowarzyszenia jest
– odnowa wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze i sztuce,
– edukacja dzieci i młodzieży przy użyciu nowoczesnych programów,
– odnowa kultury duchowej wsi i jej kulturowego dziedzictwa, wykorzystanie tych wartości dla przyszłego rozwoju, -ochrona krajobrazu poprzez wprowadzenie nowych organicznych form jego zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem otulin Parków Narodowych i Krajobrazowych,
– promocja szeroko rozumianej kultury źródeł,
– profilaktyka i działania resocjalizacyjne adresowane do środowisk zagrożonych kulturowo, ekologicznie i społecznie.
– integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe realizowane poprzez seminaria i szkolenia o charakterze naukowym i kulturalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez prowadzenie działalności edukacyjnej jaką są Warsztaty Wrażliwości. Istota warsztatów wynika z założenia potrzeby całościowego, wielowymiarowego rozwoju młodego człowieka z wyakcentowaniem jego osadzenia w naturze i źródłowej tradycji. Efektem warsztatów jest funkcjonowanie zespołu artystycznego Teatr po Lnianym Niebem oraz Wielokulturowego Zespołu Ludowego „Wioha”. Teatr pod Lnianym Niebem tworzą dzieci ze szkoły podstawowej mieszkające w małej wiosce w sercu Gór Świętokrzyskich. W swoim dorobku Teatr ma już kilka przedstawień dla miejscowej ludności, występy w Kielcach, w skansenie w Tokarni, a także w Warszawie na Targach Sztuki „Warto”. W repertuarze Teatru są przedstawienia „Jaworowa baśń”, „Lecilaty”, Świętokrzyska Śpiewogra Bożonarodzeniowa, Zaklinanie Żab, układy choreograficzne do piosenek wielokulturowego zespołu ludowego „Wioha”.
Więcej czytaj www.odnowica.neostrada.pl